پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف در راستاي حفظ منابع براي سرمايه‌گذاري و تعهد به مسئوليت اجتماعي خود در صيانت از منابع و ثروت‌هاي جامعه و آيندگان، نسبت به برنامه‌ريزي براي ايجاد تعادل در بهره‌برداري و استفاده از منابع انرژي، تحقیق و فعالیت می‌نماید. انجام طرح‌ ريزي براي به‌كارگيري فرايندهايي که به طور مستمر موجب بهبود عملکرد سیستم مدیریت می‌گردند، در جهت اثبات تعهد به اين خط‌ مشي مي‌باشند و اين مهم به شيوه‌هاي زير محقق خواهند شد:

داشتن سهم مهمی در فعالیت‌های نوآورانه فرا و بين ‌رشته‌ای مرتبط با انرژی، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و پایداری محیط زیست متناسب با اقتضائات و نیازهای کشور و جهان که شامل بهبود فناوری‌ها، ساختارها و سیاست‌هایی است که محصولات و فرآیندهای اثر بخش‌تر، کاراتر، سالم‌تر و عادلانه‌تر را در بر دارد.
ایجاد مرکز تحقیق برتر و منبع اطلاعات معتبر در سطح ملی و بین‌المللی، مرجع علمی برای دولت، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و جامعه مدنی در زمینه تحقیقات و فناوری‌های نوین سیستم انرژی و همکاری موثر با نهادهای علمی، تصمیم‌ساز و تصمیم ‌گیرنده.
توسعه و به‌کارگیری دانش مهندسی سیستم‌های انرژی در ارتقای کارایی ‌بخش انرژی و محیط زیست کشور، گسترش کاربرد منطقی و استفاده بهینه از منابع انرژی در جهت توسعه پایدار کشور و منطقه و جهان.
مشارکت موثر در تلاش ملی، منطقه ای و بین‌المللی برای توسعه فناوری‌های پاک در تولید، تبدیل، انتقال و مصرف حامل‌های انرژی، در جهت حفاظت از زیست بوم کشور، منطقه و جهان. در همه حوزه‌هاي فرايندهاي اداري و خدماتي، مشاركت و تلاش تمام كاركنان پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، براي درك و تحقق موارد فوق الزامي است.