پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

حضور گروه EvTech در نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری، اصفهان

تاریخ انتشار: 1396-05-25
گروه EvTech (تحت حمایت پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف)، که در زمینه حمل و نقل برقی فعالیت می کند، با حضور در نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری در تاریخ 13 الی 15 مرداد 1396 از دوچرخه های برقی ساخت خود رونمایی کردند.