پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
نشست تخصصی
تاریخ انتشار خبر:1396-07-01 | 09:37:21

آب به عنوان یکی از جریان های اصلی و حیاتی در سیستم های مختلف به دلیل بهره برداری نامناسب از منابع آن، به یکی از بحران های اصلی در دنیا و به ویژه در ایران که در منطقه گرم و خشکی قرار گرفته، تبدیل گردیده است. تاکید دکتر کلانتری ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست بر تمرکز 70 درصدی این سازمان بر حل چالش ها و مسایل آب کشور نیز دلالت بر این موضوع بوده است. نکته دیگر قابل اهمیت حوزه آب موضوع ارتباط بین آب و انرژی و غذاست که ضمن پیچیده نمودن این حوزه امکان حل مسائل مختلف این حوزه را با رویکرد یکپارچه و ابزارهای توسعه یافته در حوزه انرژی امکان پذیر می کند. با توجه به این که بیش از 90 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است توسعه کشت های گلخانه ای با بهره وری بالای آب برای دست یابی به کشاورزی پایدار از موضوعات مهم در این حوزه است.

از این رو، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف با تعریف طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه تحلیل، مدل سازی و توسعه فناوری های آب و انرژی به ویژه در بخش گلخانه جهت ارائه راهکار در این حوزه گام برداشته است. در همین راستا برای پیشبرد جامع تر طرح ها و همچنین تکمیل گروه کاری حوزه گلخانه تفاهم نامه همکاری با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی زیر مجموعه معاونت تحقیقات جهاد کشاورزی را امضا کرده و فاز اول گلخانه تحقیقاتی مشترک را با هدف "توسعه فناوری های آب و انرژی در گلخانه هوشمند" را از زمستان 1395 آغاز کرده که تا تابستان امسال ادامه داشته و به پایان رسید.

به منظور ارائه دستاوردهای فاز اول این همکاری و همچنین ارائه برنامه های آتی کارگروه تخصصی شکل گرفته، نشست تخصصی با عنوان "گلخانه و کشت هیدروپونیک: چالش ها و رویکردها در بخش آب و انرژی" در تاریخ 1396/06/26 در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف با حضور همکاران مؤسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی، همکاران پژوهشکده انرژی و همچنین مهمانان وزارت صنعت و معدن و تجارت و مرکز رشد و کارآفرینی و سایر بخش ها برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر سبوحی ریاست پژوهشکده از از اهمیت موضوع آب، انرژی و غذا به ویژه در ایران و پرداختن تخصصی به این موضوع با رویکرد یکپارچه را مطرح کردند و با معرفی گروه های تخصصی پژوهشکده انرژی از فعالیت های این پژوهشکده در حوزه آب و انرژی تشریح کردند. در ادامه دکتر عباسی ریاست محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی با معرفی گروه های کاری به فعالیت بخش مهندسی گلخانه در این مؤسسه و طرح های توسعه ای آن پرداختند. در ادامه دکتر زارعی ارائه خود با عنوان "تشریح فرصت ها و تهدیدهای پیش روی توسعه گلخانه ها" پرداخته و گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای فاز 1 طرح تحقیقاتی گلخانه هوشمند ارائه کردند. در ادامه مهندس حسین نژاد موضوع "مدل یکپارچه آب و انرژی جهت ارزیابی ترکیب بهینه فناوری در سیستم گلخانه" را ارائه کرده و با تأکید بر توجه به نگرش یکپارچه و سیستمی به موضوع آب و انرژی در گلخانه ارزیابی فناوری بهینه برای گلخانه تحقیقاتی با استفاده از مدل توسعه داده شده را اشاره کردند و برنامه های آتی توسعه مدل گلخانه را بیان نمودند. خانم دکتر صمدی به ارائه طرح " سیستم تصفیه فوتوکاتالیستی زهاب کشت هیدروپونیک با استفاده را فناوری نانو ذرات TiO2 و اشعه UV " که در فاز 1 توسعه گلخانه هوشمند انجام داده بودند پرداخته و در ارائه پایانی مهندس صدرالدینی نیز طرح خود با عنوان "تولید همزمان توان، حرارت (SCCHP) و تزریق CO2 در گلخانه" را ارائه نمودند. بعد از پرسش پاسخ حضار و ارائه دهندگان، از آقای امیرسیدی گلخانه دار و گلخانه ساز با تجربه و صاحت طرح گلخانه زمین گرمایی برای انتقال تجربه دعوت به سخنرانی شد و در نهایت از همکارانی که در فاز 1 این پایلوت تحقیقاتی، طرح اجرا کردند و مشارکت داشتند، تقدیر و قدردانی به عمل آمد. بعد از پایان نشست حضار از آزمایشگاه های پژوهشکده انرژی بازدید کرده و با گرفتن عکس یادگاری نشست را به پایان رساندند.