پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
  • اهداف راهبردی
  • بیانیه مأموریت
  • محورهای پژوهشی
  • اعضای هیئت علمی
  • پژوهشگران
بعد از شناسایی منابع هرزروی انرژی یا آلوده کننده محیط‌ زیست لازم است راه ‌کارهای عملی برای حذف یا به حداقل رساندن آنها ارائه شود. در اغلب موارد نیاز، به تصحیح یا توسعه فناوری جدید می باشد که در این گروه انجام می‌شود. گروه فناوری نوین انرژی یکی از گروه های فعال در پژوهشکده انرژی شریف و متشکل از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه و کارشناسان است. حوزه فعالیت و زمینه‌ های پژوهشی گروه فناوری نوین دربرگیرنده حوزه های انرژی تجدید پذیر و نو، سیستم ‌های انرژی ‌های هیبریدی و سیستم‌ های تولید چندگانه، فناوری ‌های مرتبط با تولید و به‌کارگیری سوخت ‌های جایگزین، فناوری‌ های افزایش بازده انرژی در بخش های تولید، تبدیل و مصرف و فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی است.
گسترش پژوهش‌ های بنيادي، توسعه ‌اي، و كاربردي برای افزایش اثربخشی در حوزه انرژی
افزایش شناخت و دانش فنی متخصصان در حوزه فناوری‌ های کاربردی بخش انرژی
ایجاد پتانسیل جذب، ایجاد و توسعه فناوری و صدور دانش فناوری حوزه انرژی در سطح کشور و بین‌المللی
ارتقاء فناوری جهت افزایش سطح بهره‌ وری انرژی و بهبود عملکرد سیستم های‌ انرژی خرد
طراحی، توسعه و ساخت فناوری‌ های نوین کارآمد و به‌ صرفه برای بخش انرژی
توسعه دانش و فناوری تولید، تبدیل، و به‌کارگیری حامل‌ های انرژی جایگزین منابع متداول
آب‌ شیرین‌کن حرارتی
سیستم ‌های انرژی تجدید پذیر و هیبرید
افزایش کارایی انرژی ساختمان‌ ها
دکتر یداله سبوحی، استاد دانشکده مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد بهشاد شفیعی، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر معین معینی اقطاعی، استادیار پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
دکتر ترنم پرهیزکار
دکتر معین معینی اقطاعی
- دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
- مدیر گروه فناوری های نوین انرژی

دکتر امیرحسین فتحی
- دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

محمد رضایی
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

محمد ابراهیمی
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

فرشته آرامون
- کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

امیرمهدی کماریزاده
- کارشناسی ارشد مهندسی سیتم های انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

زهره پروینی
- کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

سعید اثباتی
- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف