پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
# عنوان خلاصه تاریخ
1 شرکت پورنام فعالیت مشترک در زمینه تجاری‌سازی فناوری‌های بهینه‌سازی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی با تمرکز بر محورهای علمی و پژوهشی پژوهشکده در قالب مشارکت یا شرکت‌های تخصصی 1393
2 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تعیین ارزش حرارتی پسماندهای خانگی شهری تهران و ضایعات حاصل از پردازش آنها
ارائه خدمات مشاوره در زمینه تولید انرژی از پسماندها در چارچوب قراردادهای پژوهشی مشخص
انجام همکاری‌های لازم به منظور اعزام دانشجو جهت بازدید، کارآموزی و ارائه پایان‌نامه در زمینه مدیریت پسماند
1391
3 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران استقرار مرکز توسعه نوآوری و فناوری بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست -