پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف یک مرکز تحقیقاتی برتر در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشکده یک مرکز پژوهشی دانشگاهی می‌باشد که به ‌صورت یک کانون تفکر در جامعه مدنی و برای داشتن سهمی مهم در توسعه پایدار بخش انرژی فعالیت می‌کند. پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف در سال 1378 با حمایت دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد و شامل 5 گروه پژوهشی به شرح زیر می‌باشد:

  مدلسازی و سیستم اطلاعات انرژی
  مدیریت و بهینه سازی انرژی
  انرژی و محیط زیست
  آزمایشگاه فناوری انرژی
  فناوری های نوین انرژی